Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Πρόσκληση για την υποβολή προτασεων πιστοποίησης των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ.

pdf2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ ΠΠΣ

pdfΟδηγός Πιστοποίησης

pdfΥπόδειγμα_Πρόταση ΕΣΔΠ

pdfΥπόδειγμα_Πρόταση ΠΠΣ