Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2022 για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην ΕΘΑΑΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

pdfΦΕΚ 71-11.11.2020 τ.ΑΣΕΠ προκήρυξη για ΕΕΠ.pdf

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2022