Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτερικό συνεργάτη (27060/20.04.2022, παράταση της 26637/23.03.2022).

Παράταση Προκήρυξης ΕΘΑΑΕ 26637-23.03.2022 με ΑΠ 27060-20.04.2022

Αίτηση συμμετοχής για προκήρυξη 27060-20.04.2022