Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Την Τρίτη 12-11-2019, στο πλαίσιο συναντήσεων με φορείς, ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, ο Αντιπρόεδρος Καθ. Γ. Ζαλίδης, η Καθ. Π. Μητλιάγκα, ο Καθ. Γ. Τσαντόπουλος και η Γεν. Δ/ντρια συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Σπ. Μάμαλη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σύνδεσης των ακαδημαϊκών προσόντων και επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του κλάδου, το πρόγραμμα πιστοποιήσεων των οικείων ΠΠΣ καθώς και η συμμετοχή των μελών του ΓΕΩΤΕΕ στη διαδικασία πιστοποίησης.