Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας και ο Καθ. Άγγελος Χανιώτης, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ, συμμετείχαν στο συνέδριο με τίτλο «Οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στον 21ο αιώνα» που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Μαΐου 2024 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Η διημερίδα, στην οποία συμμετείχαν μέλη των οικείων επιστημονικών περιοχών και εκπρόσωποι φορέων έρευνας και εκπαίδευσης, είχε σκοπό αφενός την ανάλυση του ρόλου και των διαστάσεων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στη σύγχρονη εποχή και αφετέρου την διερεύνηση νέων κατευθύνσεων και διεπιστημονικών συνεργασιών.

Ο κ. Χανιώτης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute of Advanced Studies του Πανεπιστημίου Princeton, ήταν προσκεκλημένος την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ως κεντρικός ομιλητής με θέμα «Το παρόν του παρελθόντος: Προβλήματα, προκλήσεις, προοπτικές». Αναφέρθηκε στα σύγχρονα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες και οι τομείς της ιστορίας και αρχαιολογίας και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι φοιτητές/τριες και απόφοιτοι τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά και στην ανάγκη στροφής προς τις αποκαλούμενες ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές.

Ο κ. Μήτκας συμμετείχε σε Στρογγυλό Τραπέζι με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και συνομίλησε για το παρόν και το μέλλον των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών με τους Αρίστο Δοξιάδη, Αντιπρόεδρο του ΕΣΕΤΕΚ, Λάζαρο Βρυζίδη, Πρόεδρο του ΕΚΤ, Ξένια Χρυσοχόου, Πρόεδρο του ΕΛΙΔΕΚ, με συντονίστρια την κ. Βασιλική Γεωργιάδου, Διευθύντρια και Πρόεδρο ΔΣ του ΕΚΚΕ. Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και τόνισε την ανάγκη να εκσυγχρονιστούν τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων των ανθρωπιστικών, κυρίως, επιστημών με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Τα τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών πρέπει να εμπλουτίσουν τα προγράμματά τους και να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να εφοδιάζουν τις/τους αποφοίτους τους με σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες που θα τους δίνουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε νέα περιβάλλοντα και να καταστήσουν σαφές ότι οι εργασιακές προοπτικές των αποφοίτων δεν πρέπει να περιορίζονται στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης. Ο κ. Μήτκας έκανε επίσης μια συνοπτική παρουσίαση των κριτηρίων που εφαρμόζει η ΕΘΑΑΕ για την κατανομή της χρηματοδότησης στα ΑΕΙ και ακολούθησε συζήτηση για την ιδιαιτερότητα, ιδίως των ανθρωπιστικών επιστημών, στα θέματα της απήχησης της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών τους.

συνέδριο 21 22.5.2024 Ρέθυμνο