Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μεταξύ ιδιαιτέρως αξιόλογων υποψηφιοτήτων, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ορισμού τριών νέων μελών του ΣΑΠ, λόγω λήξης της θητείας των προηγούμενων. Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες της εφαρμογής διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΙ της χώρας μας και συντονίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης όλων των προγραμμάτων σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι επιλεγέντες συγκεντρώνουν, εκτός από υψηλές επιστημονικές επιδόσεις, σημαντική εμπειρία στη διοίκηση και την αξιολόγηση.

Για τον κλάδο των επιστημών περιβάλλοντος, αγροδιατροφικών ή γεωτεχνικών επιστημών, επελέγη ο κ. Γεώργιος Νυχάς, Ομότιμος Καθηγητής  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Νυχάς είχε διατελέσει μέλος του ΣΑΠ με τριετή θητεία (2020-2023), Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ, διαθέτει ευρεία διοικητική εμπειρία ως Κοσμήτορας και ως Γεν. Διευθυντής του ΕΘΙΑΓΕ, ήταν μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών διαμόρφωσης πολιτικής-νομοθεσίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ από το 2021 είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ.

Για τον κλάδο της Επιστήμης της Πληροφορικής, επελέγη ο κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταξύ άλλων, διαθέτει πολύ σημαντική εμπειρία στη διασφάλιση ποιότητας, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ, ενώ έχει διοριστεί σε θέσεις διοίκησης υψηλής ευθύνης σε ΑΕΙ αλλά και με συναφές αντικείμενο στον κλάδο, ως Πρύτανης του ΟΠΑ (2015 – 2020), Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του ΟΠΑ (2011 – 2015), Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (2000-2005), Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (1998-2000).

Για τον κλάδο των φυσικών επιστημών ή μαθηματικών, επελέγη ο κ. Βασίλειος Χαρμανδάρης, Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε δομές διασφάλισης ποιότητας ΑΕΙ και σε θέματα αξιολόγησης εντός και εκτός Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Πρόεδρος της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του INSU/CNRS Γαλλία, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του OPTICON-RadioNet-Pilot, μέλος του ΤΕΣ "Φυσικών Επιστημών & Μαθηματικών" του ΕΣΕΤΕΚ από το 2020.