Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ολοκληρώθηκε η τριήμερη (1-3.2.2022) διαδικτυακή επίσκεψη στην ΕΘΑΑΕ της Επιτροπής Αξιολόγησης της ENQA, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η επίσκεψη έλαβε χώρα στο πλαίσιο της επιθεώρησης της Αρχής για την επαναπιστοποίησή της. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την έγκριση της τελικής Έκθεσης της Επιτροπής και την έκδοση της σχετικής απόφασης από την ENQA, τον Ιούνιο του 2022.

Στη διάρκεια της διαδικτυακής επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές συνεντεύξεις τόσο με τα μέλη των Συμβουλίων της ΕΘΑΑΕ, τη διοίκηση και στελέχη της υπηρεσίας, όσο και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις-Προέδρους ΜΟΔΙΠ και φοιτητές Πανεπιστημίων, εμπειρογνώμονες των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, εκπροσώπους φορέων στον χώρο της εκπαίδευσης και έρευνας (ΕΟΠΠΕΠ, ΙΕΠ, ΑΔΙΠΠΔΕ, ΕΛΙΔΕΚ), εκπροσώπους του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκπροσώπους επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων (ΤΕΕ, ΟΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΙΣ, ΕΒΕΑ, ΣΕΒ) και του Τύπου.

Η ΕΘΑΑΕ ευχαριστεί όλες και όλους τους συμμετέχοντες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής και απαιτητικής διαδικασίας.