Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ΑΔΙΠ από 13/01/2020 και έως 31/3/2020 παρέχει πρόσβαση στο ΟΠΕΣΠ για την καταχώρηση των δεδομένων ποιότητας των Ιδρυμάτων που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και το ημερολογιακό έτος 2019. Επιπλέον αναρτά την επικαιροποιημένη έκδοση (1.05.000) του εγχειριδίου δεδομένων ποιότητας, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικότερες ή αναδιατυπωμένες περιγραφές για 60 πεδία, προσθήκη 13 νέων και κατάργηση 2 υφισταμένων πεδίων, καθώς και η μετατροπή κάποιων προαιρετικών, μέχρι σήμερα, πεδίων σε υποχρεωτικά. Το σύστημα είναι προσβάσιμο από τους πιστοποιημένους χρήστες των ΜΟΔΙΠ και των ακαδημαϊκών μονάδων των Ιδρυμάτων.