Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Προκηρύσσουμε τέσσερις (4) θέσεις του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), οι οποίες θα καλυφθούν από καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ 65ΓΞΙ5Ζ-Υ7Χ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ.doc

 

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προτασεων πιστοποίησης των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ.

pdf2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ ΠΠΣ

pdfΟδηγός Πιστοποίησης

pdfΥπόδειγμα_Πρόταση ΕΣΔΠ

pdfΥπόδειγμα_Πρόταση ΠΠΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ-Νέα φάση" στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9

pdf3η_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΠ

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των θετικών επιστημών ή της πληροφορικής

pdf6Δ6ΓΙ5Ζ-7ΣΓ

docΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ