Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Αναρτήθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ – Νέα Φάση» στους άξονες προτεραιότητας 6, 8, 9

pdf766-707-ps51xi5z-2te.pdf

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ

pdf Οδηγός Πιστοποίησης

pdfΥπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ

pdfΥπόδειγμα_Πρόταση ΠΠΣ

pdfΚείμενο πρόσκλησης