Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Προκήρυξη θέσης μέλους του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ για τον κλάδο των θετικών επιστημών ή της πληροφορικής

pdf6Δ6ΓΙ5Ζ-7ΣΓ

docΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ-Νέα φάση" στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9

pdf790-prosklisi_oziti5z-stv.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ-Νέα Φάση" στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9

pdf9641/16-04-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης "Υποστήριξη της ΑΔΙΠ-Νέα Φάση" στους άξονες προτεραιότητας 6,8,9