Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης ΠΠΣ

Πρότυπο για την πιστοποίηση της ποιότητας των ΠΠΣ

Πρόταση πιστοποίησης ΠΠΣ - Υπόδειγμα

Στοχοθεσία ποιότητας ΠΠΣ - Υπόδειγμα

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματατης χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίησητων νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) με έναρξη λειτουργίας από το ακαδ. έτος 2018-19, που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης

Πρότυπο για νέα ΠΠΣ σε λειτουργία

Πρόταση πιστοποίησης νέων ΠΠΣ - Υπόδειγμα

Στοχοθεσία ποιότητας ΠΠΣ - Υπόδειγμα

 

Η ΕΘΑΑΕ προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της προκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω.

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου ΔΔΟΥ ΕΘΑΑΕ