Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου - 29.5.2020

Περισσότερα
8 Μήνες 3 Εβδομάδες πριν #1 από Διαχειριστής
Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την Απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου της 29ης Μαϊου 2020 επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και της ρύθμισης επί μέρους θεμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 της Υ.Α. 59181/Ζ1/19-05-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1935).