Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Παν. Αιγαίου - Αδιάβλητο και αξιοπιστία εξετάσεων

Περισσότερα
9 Μήνες 2 Ημέρες πριν #1 από Διαχειριστής
Παν. Αιγαίου - Αδιάβλητο και αξιοπιστία εξετάσεων δημιουργήθηκε από Διαχειριστής
Επισυνάπτεται το Παράρτημα ΙΙΙ των Πρακτικών της υπ' αρ. 22/22.05.20 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου περιγράφονται οι ασφαλιστικές δικλείδες και τα μέσα διασφάλισης του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας των εξ αποστάσεως εξετάσεων.