Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Παν. Αιγαίου - Εξέταση μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Περισσότερα
9 Μήνες 2 Ημέρες πριν #1 από Διαχειριστής
Επισυνάπτεται το Παράρτημα Ι των Πρακτικών της υπ' αρ. 22/22.05.20 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου περιγράφονται εναλλακτικοί τρόποι και μέσα αξιολόγησης των φοιτητών/τριών.