Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ - 8.5.2020

  • Διαχειριστής
  • Το Άβαταρ του/της Διαχειριστής Συντάκτης θέματος
  • Εκτός
Περισσότερα
6 Ημέρες 14 Ώρες πριν - 6 Ημέρες 14 Ώρες πριν #1 από Διαχειριστής
8/5/2020
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στη ΣΕ ΠΣ συζητήθηκαν τα ζητήματα πραγματοποίησης και ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό τις ειδικές συνθήκες που διανύουμε. Ειδικότερα εξετάστηκε η διαδικασία της ολοκλήρωσς των εργαστηριακών μαθημάτων, ο τρόπος πραγματοποίησης των εξετάσεων και η διαδικασία παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών. Επίσης συζητήθηκε η διαμόρφωση ερωτηματολογίου για φοιτητές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυτής της περιόδου και η αναπροσαρμογή της ύλης των βασικών μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών επειδή έχει περικοπεί η ύλη της φετινής Γ΄ Λυκείου.

Α. Εκπαιδευτική διαδικασία από 25/5.
Οι προτάσεις της ΣΕ ΠΣ για την εκπαιδευτική διαδικασία αφορούν στους γενικούς κανόνες πραγματοποίησης των εργαστηριακών μαθημάτων και των εξετάσεων λόγω της ιδιαίτερης περιόδου, στον προγραμματισμό και στη διαδικασία πραγματοποίησής των καθώς και στο χρονοδιάγραμμα όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Α.1. Γενικοί κανόνες λόγω της ιδιαίτερης περιόδου:
  • Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους διδάσκοντες, τους επιτηρητές και τους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Όσον αφορά στους διδάσκοντες πρέπει να αποφευχθεί η φυσική παρουσία τους στις εξετάσεις και να αναλάβουν οι Τομείς, τα Εργαστήρια ή οι επιτροπές προπτυχιακών την αναπλήρωσή τους. Όσον αφορά στους επιτηρητές να υπάρξει αντικατάστασή τους και η κατάλληλη μέριμνα για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Για τους φοιτητές αντίστοιχα, κατά το πρότυπο της φροντίδας που λαμβάνεται σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν δεν δύνανται να συμμετέχουν σε εξετάσεις, προτείνεται με την ευθύνη των διδασκόντων, η εξέταση να γίνει εξ αποστάσεως, αν είναι εφικτό, ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί λύση και αν η εξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περίοδο αυτή, να δοθεί αργότερα.
  • Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι γενικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ που έχουν δοθεί αυτή την περίοδο για όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες από 25/5. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της φυσικής απόστασης του 1.5 μέτρων μεταξύ όλων των παρευρισκομένων στις αίθουσες εξετάσεων, στη χρήση μάσκας και στη διαθεσιμότητα αντισηπτικών στους χώρους. Απαιτείται επίσης να γίνεται καθαρισμός / απολύμανση μετά τις ασκήσεις καθώς και μετά την αποχώρηση κάθε τμήματος φοιτητών από τις εξετάσεις. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ενδιάμεσος κενός χρόνος μεταξύ αποχωρήσεων και προσελεύσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Προτείνεται να ζητηθούν αναλυτικές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ ειδικά για την πραγματοποίηση των εργαστηρίων και των γραπτών εξετάσεων.

Α.2. Προγραμματισμός και διαδικασία πραγματοποίησης εργαστηριακών μαθημάτων και εξετάσεων:

Παράταση του εαρινού εξαμήνου με ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε μορφής έως 12/6.
Προτείνεται η παράταση του ακ. εξαμήνου έως 12/6 για να ολοκληρωθούν με φυσική παρουσία τα εργαστηριακά και τα ειδικά μαθήματα των Σχολών καθώς και τα εξ αποστάσεως μαθήματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Εργαστηριακά μαθήματα ή ειδικά μαθήματα σχολών:

Όσα εργαστηριακά μαθήματα απαιτούν φυσική παρουσία θα ολοκληρωθούν το διάστημα από 25/5 έως 12/6/20.

Τα εργαστήρια θα πρέπει να γίνουν με τους γενικούς κανόνες που αναφέρθηκαν: φυσική απόσταση 1.5 μέτρων, χρήση μάσκας, καθαριότητα μετά τις ασκήσεις κτλ. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά εργαστηριακή άσκηση, οι διδακτικές ημέρες που επιπλέον απαιτούνται καθώς και να ανακοινωθεί η λίστα των εργαστηριακών μαθημάτων, με τους χώρους και τις ώρες πραγματοποίησης.

Εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων:

Για το σύνολο όλων των εξεταζομένων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών, θα πρέπει να ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα που να περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα κάθε Σχολής καθώς και τον τρόπο εξέτασης.

α) Η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 25/05-12/06, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Σχολής. Στη βάση αυτή οι εξετάσεις προτείνεται να ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι 12/06 και να ολοκληρωθούν έως τις 17/07. Υπάρχει αναλυτική περιγραφή στο χρονοδιάγραμμα.

β) Οι διδάσκοντες μπορούν, με αποφάσεις των Σχολών και της Συγκλήτου, να επιλέξουν τους ακόλουθους τρόπους εξετάσεων:
  • Εξ αποστάσεως απαλλακτικές εργασίες, κυρίως σε μικρά ακροατήρια, μαθήματα επιλογής ή κατευθύνσεων.
  • Εξ αποστάσεως απαλλακτικές εργασίες σε συνδυασμό με προφορική εξέταση.
  • Προφορική εξέταση ιδιαίτερα σε μικρά ακροατήεια ή ειδικά μαθήματα.
  • Σε μεγάλα τμήματα η εξέταση προτείνεται να γίνεται με γραπτή εξέταση. Θα πρέπει να γίνει με χωρισμό σε υποτμήματα ανάλογα με τη χωρητικότητα των αιθουσών που διατίθενται. Θα πρέπει να υπολογισθεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων υπό τους περιορισμούς που τέθηκαν ανά αίθουσα. Η διάρκεια εξέτασης θα πρέπεο να είναι συντομότερη της συνήθους. Προτείνεται 1 με 1,5 ώρα.
  • Τέθηκε πρόταση από τη ΣΗΜΜΥ για δυνατότητα εξ αποστάσεων ηλεκτρονικής εξέτασης για μαθήματα με μεγάλο αριθμό φοιτητών, με αξιολόγησή τους σε δυαδική κλίμακα ("Ικανοποιητική/Μη ικανοποιητική") λόγω έκτακτων συνθηκών.

Εξετάσεις επί πτυχίω:

Οι εξετάσεις επί πτυχίω μπορούν να ξεκινήσουν μετά τη λήξη των μαθημάτων και θα πραγματοποιηθούν με τους ίδιους τρόπους εξέτασης που προτείνονται και για τις κανονικές εξετάσεις. Η ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε να μπορέσουν και οι φοιτητές εκτός Αθηνών να προγραμματίσουν την επιστροφή τους.

Μετά την ανακοίνωση των ωρολογίων προγραμμάτων των εξετάσεων και για τον καλύτερο προγραμματισμό τους, προτείνεται οι φοιτητές να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους στις εξετάσεις που θα γίνουν με φυσική παρουσία στις Γραμματείες των Σχολών.

Διπλωματικές εργασίες: Προτείνεται να πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη σε όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και έως 24/07.

Α.3. Χρονοδιάγραμμα

Γενική απεικόνιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος:
Πραγματοποίηση όλων των μαθημάτωνΈως 12/6.
Ολοκλήρωση εργαστηριακών και ειδικών μαθημάτων25/5 έως 12/6.
Περίοδος εξετάσεων εαρινού εξαμήνου1/6 έως 17/7.
Εξετάσεις επί πτυχίω25/5 έως 17/7.
Παρουσίαση διπλ. ΕργασιώνΣε όλη τη διάρκεια της εξεταστικής και έως 24/7 εξ αποστάσεως.


Λόγω της ιδιαίτερης περιόδου δεν είναι εφικτό να συμπίπτει η έναρξη και η λήξη των διαφόρων δραστηριοτήτων σε όλες τις Σχολές.

Β. Ύλη βασικών μαθημάτων 1ου έτους:
Θα γίνουν προτάσεις για σταδιακή εισαγωγή των νέων φοιτητών ή αναπροσαρμογή της ύλης στα βασικά μαθήματα του πρώτου εξαμήνου των μαθηματικών, φυσικής, χημείας ή άλλων μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών που εξαρτώνται από αυτά, δεδομένου ότι έχει περικοπεί η ύλη της Γ΄ Λυκείου. Είναι ήδη στον προγραμματισμό των επιτροπών προπτυχιακών σπουδών κυρίως της ΣΕΜΦΕ και της ΣΧΜ.

Γ. Διαμόρφωση ερωτηματολογίου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση:
Για την κατανόηση της ιδιαίτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας, την πιθανή επίλυση θεμάτων για τις εξετ΄σεις και γενικότερα για το πώς θα συνεχίσουμε, καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη η μέχρι τώρα εμπειρία των φοιτητών του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό θα διαμορφωθεί ερωτηματολόγιο προς τους φοιτητές.

Δρόσος Γκιντίδης
Αντιπρύτανης
Πρόεδρος της ΣΕ ΠΣ.
Τελευταία επεξεργασία: 6 Ημέρες 14 Ώρες πριν από Διαχειριστής.