Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα
  • Quality Assurance
  • National Strategy for Higher Education
  • Allocation of state funding to HEIs
  • Promotion of Centers of Excellence