Η ΕΘΑΑΕ προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της προκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω.

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου ΔΔΟΥ ΕΘΑΑΕ