Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης ΠΠΣ

Πρότυπο για την πιστοποίηση της ποιότητας των ΠΠΣ

Πρόταση πιστοποίησης ΠΠΣ - Υπόδειγμα

Στοχοθεσία ποιότητας ΠΠΣ - Υπόδειγμα