Πατήστε στον σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 93Γ0Ι5Ζ-ΡΑΥ για τον εξωτερικό συνεργάτη της 2ης κατηγορίας.

Ανακοίνωση_αποτελεσμάτων.pdf