Την Τετάρτη 13-11-2019, στο πλαίσιο συναντήσεων με φορείς, ο Πρόεδρος της ΑΔΙΠ και η Γεν. Δ/ντρια συναντήθηκαν με τον Γεν. Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Δρ. Γ. Ελευθερίου και τον εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον ΠΙΣ Δρ. Α. Μανδρέκα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα της ιατρικής εκπαίδευσης και των ακαδημαϊκών προσόντων των αποφοίτων καθώς και το γενικότερο πλαίσιο συμμετοχής των μελών του ΠΙΣ στις πιστοποιήσεις των οικείων ΠΠΣ.