Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της υπό συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ κατ΄ άρθρο 21 του ν. 4369/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 32 ν. 4735/2020.

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης