Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα διοργανώνει, στις 30 & 31 Μαΐου, τη διαδικτυακή διημερίδα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης» [https://elearnconf.ellak.gr/]. Από την πλευρά της ΕΘΑΑΕ, τη διημερίδα θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Αρχής, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας.

H διημερίδα θα συμβάλει:

  • Στην ανάδειξη καλών πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
  • Στην αξιοποίηση κατάλληλων ανοικτών ψηφιακών εργαλείων, ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και δεδομένων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Στην ανάδειξη των κοινωνικών ανισοτήτων που εμφανίστηκαν στην πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στους τρόπους αντιμετώπισής τους,
  • Στην ανάδειξη των προκλήσεων της επόμενης περιόδου και στην προετοιμασία της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας.

Ειδικότερα, η ΕΘΑΑΕ, η οποία έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικό forum ανταλλαγής προτάσεων/καλών πρακτικών για την εξεταστική Ιουνίου [https://www.ethaae.gr/el/forum], μέσα και από τη συμμετοχή της στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Εξ αποστάσεως στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» [Κυριακή 31-5-2020, 15:00-17:00] θα παρουσιάσει τις πρακτικές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΑΕΙ, τους προτεινόμενους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των φοιτητών/τριών και θα αναδείξει γενικότερα τα σχετικά θέματα που αφορούν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και τις προκλήσεις για το άμεσο μέλλον.