Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ΑΔΙΠ αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education- ENQA) από τον Ιούνιο του 2015, καθώς και του Διεθνούς Συνδέσμου των Αρχών Φορέων Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE) από το 2014, εδραιώνοντας τη θέση της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η ΑΔΙΠ υπήρξε συνεργαζόμενο μέλος της ENQA από το 2007. Μετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, η ΑΔΙΠ υπέβαλε αίτημα στην ENQA, για την ένταξή της ως μέλος (άρθρο 74 παρ.1 Ν. 4009/2011). Ακολούθησε η εξωτερική αξιολόγηση της Αρχής από Επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ENQA, τον Ιανουάριο του 2015. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, η Επιτροπή της ENQA συναντήθηκε με μέλη της πολιτικής ηγεσίας, των Πρυτανικών Αρχών και Προέδρων των ΑΕΙ, των ΜΟΔΙΠ, με εξωτερικούς αξιολογητές των Ακαδημαϊκών Μονάδων, καθώς και με εκπροσώπους φοιτητών και επαγγελματικών φορέων.

Ως μέλος των δικτύων αυτών, η ΑΔΙΠ έχει ενεργό ρόλο στα όργανα και τις αποφάσεις τους και καλείται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται, συμμετέχοντας σε ένα γόνιμο και συνεχή διάλογο σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις που διαδραματίζονται στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.